Osiągnięcia

W trakcie wieloletniej działalności obejmującej obsługę klientów regionalnych, ale też pochodzących z terenu całego kraju i zagranicy, Kancelaria Waluszewska, Molenda nabyła doświadczenie i odniosła sukcesy w zakresie:

  • pełnej obsługi spraw korporacyjnych spółek prawa handlowego obejmującej m. in. opracowywanie umów i statutów spółek oraz ich zmian, powoływanie organów spółek ich prokurentów, podwyższanie i obniżanie kapitału spółek, umarzanie udziałów i akcji oraz pełną obsługę zgromadzeń i posiedzeń organów spółek
  • zakładania spółek prawa handlowego oraz ich łączenia, podziałów, przekształcania
  • zakupu oraz sprzedaży spółek i przedsiębiorstw oraz ich majątku
  • obsługi prawnej procesów prywatyzacji, komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw państwowych
  • doradztwo w procesach inwestycyjnych, w tym opracowywania analiz prawnych spółek, przedsiębiorstw i nieruchomości oraz doradztwo w zakresie finansowania procesów inwestycyjnych i tworzenia konsorcjów dla ich realizacji
  • prawa pracy, a w szczególności opracowywania regulaminów organizacyjnych, pracy i wynagrodzenia, a także
  • bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców oraz zastępstwa procesowego w postępowaniach cywilnych i gospoadrczych w każdej instancji a także przed oragnami administracji rządowej i samorządowej