O kancelarii

Kancelaria Prawnicza Waluszewska, Molenda spółka partnerska radców prawnych została zarejestrowana w dniu 9 października 2001 r. pod nr 0000051397 w Sądzie Rejonowym w Kielcach. Poprzednio działała jako spółka cywilna, a wcześniej jako Biuro Prawne "POLIAS". Obecnie partnerami spółki są Anna Waluszewska i Elżbieta Molenda. Prokurentem firmy jest dr Jan Waluszewski. Wszyscy mają doświadczenie w zakresie procesów prywatyzacyjnych oraz w zakresie prawa gospodarczego.

Jako jedyna w Kielcach, na wzór dużych, warszawskich firm prawniczych, Kancelaria Prawnicza Waluszewska, Molenda stanowi jeden podmiot i poza partnerkami, wszyscy pozostali prawnicy są w niej zatrudnieni na umowach o pracę lub zlecenia. Pozwala to w obsłudze klientów realizować zasadę, iż poza radcą prawnym/prawnikiem przydzielonym do stałej współpracy z klientem, w tym dyżurów w siedzibie klienta, wszyscy pozostali merytoryczni pracownicy Kancelarii udzielają każdemu klientowi porad i opinii prawnych, faxem lub e-mailem, w godzinach pracy Kancelarii tj. od 9:00 do 17:00 codziennie (poniedziałek-piątek).